Котировки за 09.04.2012: USD 1.497 | GBP 2.373 | EUR 1.956

 

НОВО: Oil & Gas Sector Report

10.01.2011 ТАЗИ СЕДМИЦА: на фокус е петролния сектор

Стандарт инвестмънт груп

Групата се състои от две отделни дружества, които работят усилено за да осигурят една цел: Да предоставят най-добрите финансови решения за своите клиенти.

Наследството на групата е изградено върху солиден опит, подплатен с богат научен стремеж за иновации. Дружеството развива култура на открито провокиране на конвенционалното инвестиционно мислене, за да намери по-добър начин да постигне вашите инвестиционни цели. Избирайки сред всички главни класове активи, нашият единствен фокус е да разберем вашите нужди и да работим заедно за да създадем инвестиционни решения, които са с особена значимост на портфейлно равнище за да изпълним вашите специфични целеви възвращаемости.